Telefonas
El. paštas
Darbo laikas
I-V : 8-17h

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 30 d.

Exe.legal (mus, mes arba mūsų) yra jūsų pateiktų asmens duomenų valdytojas. Mes valdome svetainę http://www.sprinteksas.eu/ (toliau – Svetainė).

Tvarkydami jūsų duomenis, mes laikomės Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. priimto reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – GDPR) ir kitų taikomų duomenų apsaugos įstatymų.

Čia aprašome tai, kaip mes renkame, naudojame ir tvarkome jūsų informaciją, kai naudojatės mūsų svetaine.

Kokią informaciją renkame?

Mes renkame ir naudojame šią informaciją:

 1. Asmens duomenys

Kai naudojatės mūsų Svetaine, mes galime rinkti tam tikrą asmenį identifikuojančią informaciją apie jus („Asmens duomenis“), t.y. kai norėdami su mumis susisiekti užpildote formą, mes susirenkame tokius duomenis kaip jūsų vardas, el. pašto adresas, telefono numeris ir informacija, nurodyta tinklalapio žinutėje. 

 1. Duomenų naudojimas

Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią siunčia jūsų naršyklė tuo metu, kai lankotės mūsų Svetainėje, arba kai prisijungiate prie Svetainės naudodamiesi mobiliuoju įrenginiu arba per jį („Duomenų naudojimas“).

Šie duomenys gali apimti tokią informaciją, kaip IP adresai, jūsų naudojamos naršyklės ir įrenginio tipas, tinklalapis, kuriame lankėtės prieš apsilankydami mūsų Svetainėje, ir identifikatoriai, susieti su jūsų prietaisais.

Kai svetainėje lankotės naudodamiesi mobiliuoju įrenginiu arba per jį, šie duomenys gali apimti tokią informaciją kaip jūsų naudojamo mobiliojo įrenginio tipas, mobiliojo įrenginio unikalus ID, mobiliojo įrenginio IP adresas, jūsų mobilioji operacinė sistema, naudojama mobiliojo interneto naršyklė, unikalūs įrenginio identifikatoriai ir kitus diagnostiniai duomenys.

Kodėl tokia informacija yra renkama?

Duomenis naudojame įvairiais šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais, t.y:

 • siekiant atsakyti į užklausas ir/arba kitus prašymus ar klausimus;
 • siekiant pateikti analizę ar vertingą informaciją, tam, kad galėtume patobulinti Svetainę;
 • tam, kad galėtume stebėti Svetainės naudojimą;
 • siekiant nustatyti technines problemas, užkirsti joms kelią ir jas spręsti.

Duomenų perdavimas

Mes neparduosime ir neišnuomosime jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims. Be jūsų leidimo nesidalinsime jūsų asmens duomenimis su kitais, išskyrus šiuos atvejus:

 1. Kiti dirba mums

Verslo tikslais pagrįstai rinkti, saugoti, laikyti ir tvarkyti jūsų asmens duomenis, naudojantis debesų kompiuterijos programa ar informacijos pateikimo internete paslaugomis arba trečiosios šalies ar šalių, susijusių su mumis paslaugomis. 

Mes taip pat naudojamės tam tikrų patikimų trečiųjų šalių (pavyzdžiui, klientų aptarnavimo ir IT paslaugų teikėjų) paslaugomis, tam, kad jos padėtų mums patobulinti mūsų svetainę. Šios trečiosios šalys gali prieiti prie informacijos tik tam, kad vykdytų užduotis mūsų vardu, laikydamosi šios privatumo politikos, ir mes liekame atsakingi už jūsų informacijos tvarkymą pagal mūsų nurodymus.

Kai pildote formą norėdami susisiekti su mumis, Svetainėje nurodote el. pašto adresą, kuris atsiunčiamas mums. Mūsų turimi el. pašto adresai saugomi Microsoft Office 365. Norėdami gauti daugiau informacijos apie privatumą, apsilankykite Microsoft Svetainėje. Microsoft Office 365 priklauso Microsoft, kurios būstinė yra JAV. Todėl jūsų duomenys ten perduodami pagal ES ir JAV Privatumo skydą (daugiau apie tai skaitykite čia).

 1. Teisė ir tvarka

Mes galime atskleisti jūsų informaciją trečiosioms šalims, jei nustatysime, kad toks atskleidimas pagrįstai būtinas (a) tam, kad būtų laikomasi įstatymų; b) tam, kad bet kuris asmuo būtų apsaugotas nuo mirties ar sunkaus kūno sužalojimo; c) tam, kad būtų užkirstas kelias sukčiavimui ar užgauliojimui mūsų aba mūsų lankytojų atžvilgiu; arba d) tam, kad būtų apsaugotos mūsų nuosavybės teisės.

Duomenų apsauga

Jūsų informacija gali būti tvarkoma serveriuose, esančiuose už šalies, kurioje gyvenate, ribų. Duomenų apsaugos įstatymai skirtingose šalyse skiriasi, kai kuriose šalyse užtikrinama didesnė apsauga nei kitose. Nepaisant to, kur jūsų informacija yra tvarkoma, mes naudojame tas pačias apsaugos priemones, aprašytas šioje privatumo politikoje.

Mes imsimės visų pagrįstai būtinų priemonių siekiant užtikrinti tai, kad jūsų duomenys bus tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos, o jūsų asmens duomenys nebus perduoti jokiai kitai organizacijai ar šaliai, nebent ten būtų įdiegta tinkama kontrolė, įskaitant jūsų asmens duomenų ir kitos asmeninės informacijos saugumą.

Europos reikalavimai

Dėl asmens duomenų pateikimo naudojantis mūsų kontaktine forma ir vadovaujantis GDPR jūs turite šias teises:

 • teisė susipažinti su duomenimis;
 • teisė duomenis ištaisyti;
 • teisė duomenis ištrinti (teisė būti pamirštam);
 • teisę į duomenų tvarkymo apribojimą;
 • teisė prieštarauti.

Jei manote, kad jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai, turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai, ypač valstybėje narėje, kurioje yra jūsų įprastinė gyvenamoji vieta, darbo vieta ar įtariamo pažeidimo vieta.

Mes tvarkome jūsų pateiktą informaciją šioje privatumo politikoje aprašytais tikslais, remdamiesi GDPR teisiniais pagrindais, t.y.:

 • asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas, kuriuo siekiame, visų pirma, atsakyti į pateiktas užklausas ir (arba) kitus prašymus ar klausimus tų, kurie kreipiasi į mus (GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Duomenų saugojimas

Asmens duomenys, pateikti mums per kontaktinę formą, saugomi ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo paskutinio kontakto su jumis.

Pokyčiai

Kartkartėmis galime atnaujinti savo privatumo politiką. Apie visus privatumo politikos pasikeitimus pranešime atnaujindami šį puslapį.

Patariama periodiškai pasitikrinti, ar privatumo politikoje nėra pakeitimų. Privatumo politikos pakeitimai tampa galiojančiais paskelbus juos šiame puslapyje.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl privatumo politikos, susisiekite su mumis.